Visa kategorier

Innervägg

Innerväggar byggs vanligtvis av stålprofiler och gipsskivor. Väggar byggda med stålprofiler i kombination med gips- eller andra brandsäkra skivor, uppfyller de högsta brandskyddskraven. Med rätt materialval är det enkelt att uppfylla andra krav på t.ex. ljudreduktion, stabilitet och beständighet.

Stålprofiler levereras vanligtvis boxade och tar, jämfört med träreglar, hälften så stor volym i anspråk vid transport och lagring. Stålprofiler har också betydligt lägre vikt än trä vilket har en stor påverkan på miljön. Dels förenklas arbetet på byggarbetsplatsen och förbättrar arbetsmiljön för de som skall hantera profilerna vid montering, och dels blir klimatpåverkan vid transporter mindre.

Genom en god planering i projektet kan stålprofiler också beställas i exakta längder vilket minskar kapning och mängden avfall på byggarbetsplatsen. Stål är återvinningsbart till 100 % och kan även återanvändas om nedmonteringen sker med försiktighet.