Visa kategorier

Direktmonterat AP+

AP+ är en unikt utformat profil med en inbyggd fjädrande funktion. Profilen bygger endast 25 mm och resultatet blir att man får ett fjädrande undertak med minimal bygghöjd. AP+ kan också användas på vägg.

Montaget liknar ett traditionellt direktmonterat undertak med den skillnaden att endast den ena av flänsarna på AP+ monteras i ovanliggande bjälklag. Syftet är att skapa en fjädrande upphängning vilken reducerar både luft- och stegljud.