Visa kategorier

Brandinklädnad

Pelare och balkar kläs vanligtvis in med gipsskivor, eller andra skivmaterial, av estetiska eller brandtekniska skäl.

Stål i sig klassificeras som obrännbart utan provning, men stålets bärighet påverkas negativt vid uppvärmning. När stålets temperatur uppnår ca 500 ºC har dess bärförmåga halverats. Europrofils produkter för brandinklädnad skapar ett stabilt och luftat underlag för infästning av det skyddande skivmaterialet. Det luftade hålrummet mellan skivmaterialet och den profil som skall skyddas inverkar positivt på brandskyddet.

Europrofil har profiler och komponenter anpassade för inklädnad av både hål- och livprofiler.