Visa kategorier

Yttervägg

Fördelarna med lätta ytterväggskonstruktioner i stål är många. Europrofils reglar och skenor i stål absorberar inte fukt och kan av förklarliga skäl varken mögla eller ruttna. Produkterna avger inga skadliga emissioner och de är obrännbara. Reglar och skenor i stål är dessutom formstabila, raka och enkla att montera. Materialet är transporteffektivt och levereras med fördel objektsanpassat i färdigkapade längder, vilket medger ett snabbt montage och ett minimerat spill.

Profilernas slitsade liv minimerar energiförlusterna och förbättrar ljudegenskaperna.

Europrofils slitsade ytterväggsprofiler tillverkas av kallvalsad varmförzinkad tunnplåt i korrosivitetsklass C2. Det skyddande zinklagret hindrar att produkten utsätts för rostangrepp och är så kallat ”självläkande” vilket innebär att zinken läker över klippytor.

Ur miljösynpunkt är stål ett mycket bra byggnadsmaterial då det är 100 % återvinningsbart. Materialet är lätt att separera från andra metaller och återvinningsprocessen bibehåller dess goda egenskaper.

Europrofils ytterväggskonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både U-värden och ljudreduktion. Något som blir allt viktigare för att klara framtida krav på boendemiljön.