Visa undersidor

System

Innervägg

 • Tre olika regelsystem: C+, CSP+ och CF. Tekniken (ljud och statik) och ekonomin avgör vilken lösning som är bäst för projektet.
 • Specialprofiler för mer krävande miljöer som t.ex. badhus, spa-anläggningar och storkök.
 • Unika skenlösningar: WallClick, Teleskopskenor, skenor för flytspackling, skenor med fogtätning m.m.
 • Komplett system för inklädnad av pelare & balk.

 

Undertak

 • Flera olika undertakssystem:  frispännande, nedpendlat, Euroceiling, AP+ och akustikundertak med ljudbyglar.
 • AP+, egenutvecklat system för bästa stegljudsreduktion i kombination med låg bygghöjd – endast 25 mm.
 • EuroCeiling, egenutvecklad klicksystem för olika typer av undertak.
 • WallClick - Det snabba valet för mindre spännvidder.

 

Yttervägg

 • Ett komplett system för ytterväggar. Komplett med lösningar för ett flertal väggtyper med olika egenskaper och användningsområden.

 

Fasad

 • Fasadsystem Recon innehåller komponeter och lösningar för att renovera och/eller komplettera slitna eller undermåliga fasader. Ett sinnrikt profilsystem tillåter att hela fasaduppgraderingen sker utifrån utan att hyresgäster behöver evakueras
 • 100% o-organiskt och ventilerat.