Visa kategorier

Fasad

Europrofil har utvecklat ett fasadsystem för renovering, komplettering och uppgradering av ytterväggskonstruktioner. Systemet bygger på ventilerade fasadprofiler som tillsammans med fasadbeklädnaden skapar en skyddande, isolerande och väl ventilerad väggkonstruktion. Behovet av att kunna renovera och uppgradera isoleringsförmågan på byggnader har senaste åren ökat kraftigt.

Recon är samlingsnamnet för våra isolerade fasadlösningar som är utvecklade för dagens, och framtidens, höga krav på energieffektiva byggnader. Systemen är luftade för att minimera risken för fuktproblem. Alla komponenter i systemen är tillverkade i icke organiska material för att undanröja risken för mögel och röta. Ett flertal profiler är också tillverkade i Magnelis® för att säkerställa högsta korrosivitetsklass.