Vis kategorier

Brannkledning

Søyler og bjelker er vanligvis kledd med gips- eller annet type plater, grunnet estetiske eller branntekniske årsaker..
Stålet selv er klassifisert som ikke-brennbart uten testing, men styrken i stål påvirkes negativt ved oppvarming. Når ståltemperaturen når omtrent 500 ºC, blir lastkapasiteten halvert.

Europrofils brannkledningsprodukter gir et stabilt underlag til innfesting av platene. Avstand mellom platen og profilen som skal beskyttes har en positiv innvirkning på brannmotstanden.

Europrofil har profiler og komponenter tilpasset innkapslingen av både HUP, H og I-profiler.