Vis kategorier

Verktøy og tilbehør

For å forenkle montasje og bearbeiding av stålprofiler og detaljer i stål tilbyr Europrofil et sortiment av verktøy
tilpasset kapping og fiksering av profiler.

Bland tilbehøret kan du finne skruer og andre komponenter som ofte brukes til inner- og ytterveggskonstruksjoner.

Europrofil sitt skruesortiment er tilpasset de systemer og konstruksjoner Europrofil tilbyr og leverer. Hver skrue er tilpasset én eller flere bruksområder, men kan også brukes til andre applikasjoner.