Vis kategorier

Lettbjelker

Lettbjelker benyttes ved større krav til styrke og stivhet. Lettbjelker er godt egnet til bruk i etasjeskiller, takbjelker og ved høye lastpåkjente vegger. Ved bruk av lettbjelker oppnår man et lett bjelkelag som klarer store spennvidder. Bjelkelag kan normalt bygges opp til 8 m spenn med normale lastpåkjenninger. Bjelkene bestilles i prosjektlengder som fører til lite svinn og mindre arbeid.

Lettbjelkene leveres som Z-, C- og U -profiler.