Vis kategorier

Innervegg

Innervegger av stål er et miljøvennlig produkt som kan gjenvinnes 100%. Sammenlignet med tre er både vekt og volum lav, dette gjør transport og håndtering enklere. Svinnet ved å benytte stålprofiler er svært lite, ettersom profilene leveres i ønsket lengde og svillenes u-form gir lengde- fleksibilitet ved montering. Minimal påvirkning av fukt eliminerer risiko for fuktskade eller muggangrep. Vegger bygget med stålprofiler i kombinasjon med gips eller andre brannsikre plater oppfyller de høyeste kravene til brannbeskyttelse. Med riktig valg av materiale er det enkelt å oppnå alle angitte egenskapskrav, for eksempel lydkrav, stabilitet og holdbarhet.