Visa kategorier

WSS - Ändavstyvare

Slitsad ändavstyvare för förstyvning av ytterväggsregelns ändar. Bör alltid användas vid regellängd över 2 m.

  • Material: S350GD+Z275, t=1,0

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Miljöpåverkan 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,28E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,64E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,08E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,68E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
1972 WSS 120-1,0 120 70 0.13 - / - - 50 / - 50 Ja
1974 WSS 145-1,0 145 70 0.16 - / - - 50 / - 50 Ja
1976 WSS 170-1,0 170 70 0.19 - / - - 50 / - 50 Ja
1978 WSS 195-1,0 195 70 0.22 - / - - 50 / - 50 Ja
1980 WSS 220-1,0 220 70 0.25 - / - - 50 / - 50 Ja
1982 WSS 250-1,0 250 70 0.28 - / - - 50 / - 50 Ja