Visa kategorier

UT - Skena med torr fogtätn

Skenor med torr fogtätning används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UT används till ljudklassade väggar i ljudklasser över 35 dB.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S 250 GD + Z 140, t=0,5

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1b Enhet
Miljöpåverkan 2661 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 4,50E-05 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 6,1 kg SO2-ekvivalent/ton
Övergödning 0,57 kg PO43-ekvivalent/ton
Marknära ozon 1,1 kg C2H2-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
11343000 UT-4 45/55-0,5 45 3000 1.88 52 / - - 8 / 240 8 Ja
11402500 UT-4 70/55-0,5 70 2500 1.81 52 / - - 8 / 160 8 Ja
11403000 UT-4 70/55-0,5 70 3000 2.17 52 / - - 8 / 160 8 Ja
11443000 UT-4 95/55-0,5 95 3000 2.46 52 / - - 8 / 120 8 Ja
11483000 UT-4 120/55-0,5 120 3000 2.75 54 / - - 8 / 96 8 Ja