Visa kategorier

UEP - Skena med EP-duk

Skenor med EP-duk används i huvudsak till syll och hammarband men även stående som regel mot anslutande vägg. UEP används till ljudklassade väggar i intervallet 30-35 dB.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S250GD+Z140, t=0,5

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1b Enhet
Miljöpåverkan 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,27E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,58E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,06E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,63E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
10922500 UEP 45/55-0,5 45 2500 1.47 52 / - - 8 / 256 8 Ja
10923000 UEP 45/55-0,5 45 3000 1.76 52 / - - 8 / 256 8 Ja
10982500 UEP 70/55-0,5 70 2500 1.72 52 / - - 8 / 160 8 Ja
10983000 UEP 70/55-0,5 70 3000 2.07 52 / - - 8 / 160 8 Ja
11022500 UEP 95/55-0,5 95 2500 1.97 52 / - - 8 / 128 8 Ja
11023000 UEP 95/55-0,5 95 3000 2.36 52 / - - 8 / 128 8 Ja
11043000 UEP 100/55-0,5 100 3000 2.38 52 / - - 8 / 128 8 Ja
11062500 UEP 120/55-0,5 120 2500 2.19 52 / - - 8 / 96 8 Ja
11063000 UEP 120/55-0,5 120 3000 2.62 52 / - - 8 / 96 8 Ja
11102500 UEP 145/55-0,5 145 2500 2.48 52 / - - 8 / 64 8 Ja
11103000 UEP 145/55-0,5 145 3000 2.97 52 / - - 8 / 64 8 Ja
11143000 UEP 160/55-0,5 160 3000 3.17 53 / - - 8 / 64 8 Ja