Visa kategorier

L ZM - Vinkelprofil ZM, korrosivitetsklass C5

Vinkelprofiler i Magnelis (R) för användning mellan fasad och klimatskärm samt i miljöer där högre krav på korrosionsklass ställs. Tex badhus, spa-anläggningar eller storkök.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S250 GD + ZM310, t=0,7

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 5a Enhet
Miljöpåverkan 2785 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 5,00E-05 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 6,9 kg SO2-ekvivalent/ton
Övergödning 0,65 kg PO43-ekvivalent/ton
Marknära ozon 1,1 kg C2H2-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
30533000 L 50 ZM-0,7 50 3000 1.64 50 / - - 8 / 160 8 Ja
30543000 L 75/25 ZM-0,7 75 3000 1.64 25 / - - 8 / 112 8 Ja