Visa kategorier

HFP - Formatplåt hålad

Hålad formatplåt, med min sträckgräns 350 N/mm2, för användning i innerväggar. Vid användning av formatplåt som mekaniskt inbrottsskydd bör Svenska Stöldskyddsföreningen konsulteras beträffande regler för dimensionering och montage.

  • Material: S350GD+Z140, t=1,0

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 7a Enhet
Miljöpåverkan 2,54E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,19E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 6,98E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 1,91E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,23E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
1446 HFP 924-1,0 900 2400 16.83 - / - - - / 50 50 Ja
1454 HFP 924-2,0 900 2400 33.66 - / - - - / 25 50 Ja