Vis kategorier

UY - Ytterveggsskinne - slisset

Slisset skinne/svill for yttervegger. Slissene gir forbedret varmegjennomgangsmotstand. Ved montering av skinner, 200 mm og bredere, bør den bredere, ikke slissede delen av skinnen plasseres innover.

  • Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Material: S350GD+Z275, t=1,0

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Miljøpåvirkning 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,28E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,64E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,08E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,68E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i

Rekommenderas Total Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
52512013000 UY 120-1,0 120 3000 5.14 47 / - 2 / 50 1 Ja
På forespørsel UY 120-1,0 120 - 1.71 47 / 400 / 12000 2 / 50 1
52514513000 UY 145-1,0 145 3000 5.72 47 / - 2 / 50 1 Ja
5251453 UY 145-1,5 145 - 2.94 49 / 400 / 12000 2 / 50 1
52514533000 UY 145-1,5 145 3000 8.83 49 / - 2 / 50 1 Ja
På forespørsel UY 145-1,0 145 - 1.91 47 / 400 / 12000 2 / 50 1
5251501 UY 150-1,0 150 - 1.95 47 / 400 / 12000 2 / 50 1
52515013000 UY 150-1,0 150 3000 5.84 47 / - 2 / 50 1 Ja
5251502 UY 150-1,2 150 - 2.43 46 / 400 / 12000 2 / 50 1
52515033000 UY 150-1,5 150 - 3 49 / 400 / 12000 2 / 50 1
52517013000 UY 170-1,0 170 3000 6.31 47 / - 2 / 48 1 Ja
5251703 UY 170-1,5 170 - 3.24 49 / 400 / 12000 2 / 48 1
52517033000 UY 170-1,5 170 3000 9.71 49 / - 2 / 48 1 Ja
På forespørsel UY 170-1,0 170 - 2.1 47 / 400 / 12000 2 / 48 1
På forespørsel UY 170-1,0 170 6000 12.62 47 / - 2 / 48 1 Ja
52519513000 UY 195-1,0 195 3000 6.9 47 / - 2 / 48 1 Ja
52519533000 UY 195-1,5 195 3000 10.59 49 / - 2 / 48 1 Ja
På forespørsel UY 195-1,5 195 - 3.53 49 / 400 / 12000 2 / 48 1
På forespørsel UY 195-1,0 195 - 2.3 47 / 400 / 12000 2 / 48 1
På forespørsel UY 195-1,0 195 6000 13.79 47 / / 2 / 48 1
52719813000 UY 198-1,0 198 3000 7.01 48 / - 2 / 48 1 Ja
På forespørsel UY 198-1,0 198 - 2.34 48 / 400 / 12000 2 / 48 1
5252001 UY 200-1,0 200 - 2.34 47 / 400 / 12000 2 / 48 1
52520013000 UY 200-1,0 200 3000 7.01 47 / - 2 / 48 1 Ja
52520023000 UY 200-1,2 200 - 2.96 48 / / 2 / 48 1
5252003 UY 200-1,5 200 - 3.59 49 / / 2 / 48 1
52522013000 UY 220-1,0 220 3000 7.49 47 / - 2 / 48 1 Ja
52522033000 UY 220-1,5 220 3000 11.47 49 / / 2 / 48 1
På forespørsel UY 220-1,0 220 - 2.5 47 / 400 / 12000 2 / 48 1
På forespørsel UY 220-1,5 220 - 3.82 49 / 400 / 12000 2 / 48 1
52522313000 UY 223-1,0 223 3000 7.5 55 / - 2 / 48 1 Ja
På forespørsel UY 223-1,0 223 - 2.5 55 / 400 / 12000 2 / 48 1
52525013000 UY 250-1,0 250 3000 8.19 47 / - 2 / 48 1 Ja
52525023000 UY 250-1,2 250 - 3.46 49 / / 2 / 48 1
52525033000 UY 250-1,5 250 - 4.18 49 / / 2 / 48 1
På forespørsel UY 250-1,0 250 - 2.73 47 / 400 / 12000 2 / 48 1