Vis kategorier

UL - Lettbjelke U-profil

Lettbjelker benyttes f.eks. til bjelkelag, tak og høye vegger.

  • Standard:
  • Material: S350GD+Z275, t=1,5

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2d Enhet
Miljøpåvirkning 2,55E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,44E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,04E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,57E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i

Rekommenderas Total Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
51510033000 UL 100-1,5 100 - 2.49 56 / 400 / 14000 2 / 1
5151203 UL 120-1,5 120 - 2.72 56 / 400 / 14000 2 / 1
51515033000 UL 150-1,5 150 - 3.02 54 / 400 / 14400 2 / 1
51520033000 UL 200-1,5 200 - 3.6 54 / 400 / 14000 2 / 1
51525033000 UL 250-1,5 250 - 4.25 56 / 400 / 14400 2 / 1
51530033000 UL 300-1,5 300 - 4.83 56 / 400 / 14000 2 / 1