Visa kategorier

IV-1,5 - Innfestingsbrakett 1,5

Benyttes for innfesting av lette konstruksjoner.

  • Material: S350GD+Z275, t=1,5

Miljøpåvirkning

EPD (A1-A3): Steel 2d Enhet
Globalt oppvarmingspotensial 2,55E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,44E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,04E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,57E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min / maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
653010 IV 65-1,5 45 73 0.06 50 / - - 100 / - 100
653015 IV 95-1,5 45 97 0.07 50 / - - 100 / - 100
653020 IV 145-1,5 45 145 0.09 50 / - - 100 / - 100
653025 IV 190-1,5 45 193 0.11 50 / - - 100 / - 100
653030 IV 245-1,5 45 241 0.14 50 / - - 100 / - 100
653035 IV 300-1,5 45 300 0.16 - / - - 100 / 400 100
653040 IV 400-1,5 45 400 0.2 - / - - 100 / 400 100