Vis kategorier

CL - Lettbjelke, C-profil

Lettbjelker benyttes f.eks. til bjelkelag, tak og høye vegger.

  • Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011
  • Material: S350GD+Z275, t=1,0

Miljøpåvirkningsindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Miljøpåvirkning 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,28E-10 kg CFC 11 -ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,64E+00 Mol H+ -ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,08E+01 Mol N -ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,68E+00 kg NMVOC -ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i

Rekommenderas Total Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)
3.0 Ind 14 GULD (Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min/maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
591002 CL 100-1,2 100 - 2.07 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
591001 CL 100-1,0 100 - 1.66 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
591003 CL 100-1,5 100 - 2.49 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
591004 CL 100-2,0 100 - 3.32 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
591005 CL 100-2,5 100 - 4.15 58 / 50 400 / 14000 2 / 1
591201 CL 120-1,0 120 - 1.81 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
591203 CL 120-1,5 120 - 2.72 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
591204 CL 120-2,0 120 - 3.63 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
På forespørsel CL 120-1,2 120 - 2.27 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
På forespørsel CL 120-2,5 120 - 4.54 58 / 50 400 / 14000 2 / 1
591501 CL 150-1,0 150 - 2.01 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
591502 CL 150-1,2 150 - 2.51 52 / 48 400 / 14000 2 / 1
591503 CL 150-1,5 150 - 3.02 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
591504 CL 150-2,0 150 - 4.02 54 / 48 400 / 14000 2 / 1
591505 CL 150-2,5 150 - 5.02 58 / 50 400 / 14000 2 / 1
592002 CL 200-1,2 200 - 3.54 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
592003 CL 200-1,5 200 - 4.25 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
592004 CL 200-2,0 200 - 5.66 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
592005 CL 200-2,5 200 - 7.08 76 / 66 400 / 14000 2 / 1
592503 CL 250-1,5 250 - 4.83 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
592504 CL 250-2,0 250 - 6.44 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
592505 CL 250-2,5 250 - 8.06 74 / 66 400 / 14000 2 / 1
593005 CL 300-2,5 300 - 10.17 97 / 88 400 / 14000 2 / 1
593006 CL 300-3,0 300 - 12.2 97 / 88 400 / 14000 2 / 1