Vis kategorier

AP+ - Akustikkprofil

AP+ er en unik og patentert profil med en lydabsorberende funksjon. Profilen bygger 25 mm og resultatet er fjærende himling med minimal byggehøgde.

  • Material: S250GD+Z140, t=0,56

Miljøpåvirkning

EPD (A1-A3): Steel 1d Enhet
Globalt oppvarmingspotensial 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Forsuringspotensial for kilder på land og vann 7,53E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Overgjødslingspotensial 2,05E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Potensial for fotokjemisk oksidantdanning 5,61E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljøinformasjon

Produkten er registrert i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livssyklus Rekommenderas Innhold

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vekt [kg/stk] h1 / h2 Lengde min / maks Antall bunt / pall Min.best. Lager
330050 AP+ 25-0,56 100 3000 2.04 25 / - - 8 / 120 8 Ja