Visa undersidor

Smartare ytterväggar med hög ljud- och energiprestanda

Europrofil AB presenterar ett nytt ytterväggsprogram med fokus på högpresterande väggar för byggnader med krav på hög energieffektivitet.

I takt med de ökade energikraven som ställs från myndigheterna ökar kraven på att kunna bygga kostnadseffektiva högpresterande ytterväggar. Europrofil kan nu presentera lösningar för ytterväggar med U-värden så låga som 0,094 W/m2K. Dessa väggar har också mycket goda ljudegenskaper vilket kommer väl till pass när våra samhällen förtätas och kraven på den ljudmässiga boendemiljön ökar.

Att välja Europrofils ytterväggar med slitsade stålprofiler är också fördelaktigt då stålet är obrännbart, okänsligt för fukt, och effektivare att transportera och montera jämfört med trä.

Europrofil har i över 35 år bedrivit utveckling av ytterväggskonstruktioner baserat på de behov och utmaningar som framkommit genom ett nära samarbete med er som föreskriver, köper och monterar ytterväggar. I denna vägledning har vi sammanställt vår kunskap om ytterväggskonstruktioner i stål. Europrofils ytterväggskonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både U-värden och ljudreduktion. Något som blir allt viktigare för att klara framtida krav på boendemiljön. Denna anvisning beskriver också kraven på nollenergibyggnader och visar hur Europrofils ytterväggskoncept kan möta dessa krav. Dessa krav gäller från 2018 vid nybyggnation av offentliga byggnader och från 2020 för övrig nybyggnation. Två typer ytterväggskonstruktioner presenteras. Traditionell enkel utfackningsvägg och dubbelstomme med obrutet isolerskikt. Vi hoppas att anvisningen blir ett uppskattat redskap för arkitekter och konstruktörer i arbetet med att föreskriva hållbara ytterväggskonstruktioner som möter framtidens krav. Vi hoppas också att vägledningen är en bra hjälp för dig som skall montera ytterväggen vad gäller detaljlösningar och information om infästning samt vilka verktyg som finns till hands för att förenkla arbetet med stål.

Anvisningar