Visa undersidor

Fribärande undertak

Med ett minimum av material kan man med den denna typ av undertak skapa en installationsöppen konstruktion. Till detta tak används traditionella reglar, C, alternativt förstärkningsreglar, CF.

 

Montering av stomme

Skenor monteras på alla omslutande väggar och eventuella pelare och bjälkar. Dessa profiler skall vara av samma typ och i samma dimension som de reglar som används, dvs U, UEP, eller UT till C och UF till CF. Skenorna skruvas, spikas eller skjuts fast med max s600 mm. Fästpunkterna skall placeras där om möjligt reglarna kommer att gå in i skenan. Vid anslutning mot uppreglad vägg skall skenan fästas in mot väggens reglar.


Observera ! - Infästningen av skenan måste vara dimensionerad för att klara undertakets egenvikt samt eventuella ytterligare belastningar som installationer, tung isolering eller gångbro.

Reglarna monteras i hela längder med max s600 mm. Det kan dock vara nödvändigt med mindre s-avstånd mellan reglarna beroende på önskad ytkvalitet. Exempelvis rekommenderas max 300 mm vid längsmontage av enbart ett lag skivor.

Reglarnas ovansida avstyvas med bandstål eller liknande. Detta fästs in med skruv för att undvika att reglarna vrids. Avstyvningen monteras med max s2000 mm.

 

Spännvidd

Tabellen ger en vägledning om tillåten spännvidd för olika profiler. Vill man ha större spännvidd kan konstruktionen göras som en kombination av fribärande och nedpendlat undertak. Tabellens värden är baserade på en nedböjning av 1/500 av spännvidden. De gäller vid 600 mm s-avstånd för standardprofiler.