Visa undersidor

Recon V-FLEX

Europrofil har utvecklat ett flexibelt ventilerat fasadutläktningssystem avsett för horisontellt monterad läkt. Det lämpar sig väl som komplement vid både nyproduktion och renovering. Recon V-flex medger en isolertjocklek på 80-270 mm. Systemet består av vår ventilerade fasadläkt, VFL, i kombination med ett tvådelat konsolbeslag. Fasadläkten med sin bärande funktion möjliggör en direktinfästning av fasadbeklädnad och hela konstruktionen kan enkelt anpassas efter underlagets variationer eftersom konsolbeslaget är justerbart.

Egenskaper Recon V-flex:

  • Systemet passar bra för att överbygga variationer i stommens djup. Tex. vid övergång mellan trapphus och utfackning, eller vid bjälklagskant/pelare mellan utfack.
  • Recon V-flex kan hantera stora variationer eller ojämnheter i den bakomvarande konstruktionen.
  • Systemet är lämpligt vid fasadbyte från tegel och puts till fasadskivor eller annan fasadpanel.
  • Möjligheten att tilläggsisolera upp till 270 mm.