Visa undersidor

Recon ST, projekterings- & montageanvisning

Recon ST är ett fasadsystem avsett för beklädnad med skärmtegel. Systemet är uppbyggt av profiler och komponenter i korrosivitetsklass C5 för att klara av den höga påfrestning ett underlagssystem av denna typ utsätts för. Recon ST är en tvåstegslösning med en stående hattprofil som skapar ett ventilerat utrymme bakom tegelläkten. I de fall då bakomvarande konstruktion inte kan eller bör utsättas för en förhöjd fuktbelastning monteras ett membran mellan profilerna för att skapa två skyddande zoner. En första zon där inträngande fukt stoppas och dräneras bort samt en andra zon som skapar ett välventilerat utrymme mellan skärmteglet och bakomvarande ytterväggskonstruktion.

Europrofils fasadprofiler tillverkas Magnelis® vilket är utvecklat för att utstå de hårdaste påfrestningarna som kan uppkomma i en utemiljö. Den skruv som används för sammanfogning av systemets komponenter är tillverkade i Marutex®. Ett specialbehandlat rostfritt stål i korrosivitetsklass C4 med en förväntad livslängd på mer än 50 år i tuffa miljöer.

Fördelar vid renovering och nybyggnation:

  • Stål skyddat med Magnelis®, ger korrisonsskydd i C5 klass.
  • Ventilerat och fuktsäkrat utrymme bakom fasadmaterialet
  • Tål inträngande väta vid rengörning och slagregn
  • Profiler fås med förmonterad polyetenduk som ger en mjuk anliggningsyta för fasadmaterialet