Vi investerar i ny robotanläggning

2017-10-10

I enlighet med vår strävan att alltid bli effektivare och för att säkra ökade kapacitetskrav har vi investerat i en ny rullformningsanläggning med tillhörande robotpackcell. Den nya anläggningen har en kapacitet på ca 60 m/min och är konfigurerad för många olika profilsorter. Maskinen är optimerad för att göra snabba omställningar för att på ett så effektivt sätt möta våra kunders önskemål om flexibilitet, kvalitet och leveransprecision. Den nya anläggningen är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage.