Reglar och skenor i korrosivitetsklass C5

2017-05-15

Europrofil lanserar nu reglar och skenor i korrosivitetsklass C5, tillverkade i 0,7 mm tjock plåt med ytbeläggningen Magnelis®, ZM310. Profilerna tillverkas i bredderna 70 och 95 mm. Profilerna är anpassade för miljöer där vanlig galvanisering inte håller tillräckligt hög korrosivitetsklass och där kravet på korrosionsmotstånd överstiger korrosivitetsklass C1.

  • Tillverkat i Magnelis®, ZM 310 som uppfyller korrosivitetsklass C5.
  • Vid byggnation i miljöer där korrosiviteten är hög eller mycket hög.
  • Tillverkas som reglar samt skenor i bredderna 70 och 95 mm.
  • Bred fläns på reglarna, 42,0 / 43,5 mm.
  • Materialtjocklek om 0,7 mm för bättre infästning av skivmaterialet.
  • Enkel att klippa med plåtsax.