Nya förpackningsstorlekar

2017-10-10

Vår nya rullformningsanläggning (läs mer om den här) är nu i full drift och för att ytterligare optimera flödet samt säkra god hanteringskvalitet för våra pallar har vi valt att justera och förbättrat vårt packningssätt både vad gäller storlek och emballage. För att säkerställa stabiliteten i profilpallarna placeras trämellanlägg mellan varje lager i pallen. För vissa produkter har också antal i bunt och antal per pall förändrats.

Artiklar som packas med extra mellanlägg:

CSP+, CF 45, UF 45, P 45, S 25-0,5, S 45-0,5 & VFL.

Följande artiklar har fått förändrat bunt och/eller pallantal:

Artikel

Tidigare
bunt/pall

Ny storlek
bunt/pall

CF 45

2/84

8/128

UF 45

2/84

8/96

VFL 70/15-1,0

4/140

8/192

VFL 70/25-0,7

4/280

8/192

VFL 70/25-1,0

4/140

8/192

VFL 70/45-1,0

4/140

8/192

VFL 100/25-1,0

4/100

8/160


För att säkerställa att alla produkter på en pall är säkrade vid hantering och transport har vi valt att gå över till grövre träströ på pallarnas ovansida. Detta medför att pallarna blir jämnare och att alla profiler är ordentligt fastspända. 

Under en övergångsperiod kan både gammal och ny förpackning förekomma. Vi ber om överseende för detta.