Ny miljövarudeklaration, EPD.

2020-09-14

Under våren har vi på Europrofil jobbat intensivt med att uppdatera vår miljövarudeklaration, EPD. Den är utformad enligt den senaste utgåvan av standard EN 15804:2012+A2:2019, som började gälla under 2020. Omfattningen av livscykelanalysen är mer detaljerad än tidigare och innefattar nu fler produktionsställen, fler aktiviteter och fler interna och externa transporter.

I den uppdaterade versionen av standarden finns nya regler för hur livscykelanalysen, LCA, ska utföras liksom nya riktlinjer för vilka miljöindikatorer som ska redovisas och hur dessa ska beräknas. Det innebär nya riktlinjer för vilka metoder som ska följas och vilka karakteriseringsfaktorer som ska appliceras för flertalet miljöpåverkansindikatorer. Detta medför i sin tur att resultaten från den tidigare livscykelanalysen och den nya i många fall inte är jämförbara, bortsett från indikatorerna GWP fossil, ADP fossil, ADP metals och ODP som är jämförbara de två utgåvorna emellan.

Environmental Product Declaration