Europrofil vidareutvecklar undertaksystemet EuroCeiling

2019-09-06

Europrofil vidareutvecklar undertaksystemet EuroCeiling

EuroCeiling, systemet för snabbt, enkelt och effektivt montage av nedpendlat undertak har blivit ännu bättre. Systemet är förfinat för att få en så optimal och kostnadseffektiv lösning som möjligt med fokus på materialåtgång.

Med EuroCeiling byggs stommen upp med ett fåtal komponenter och medger att profilerna monteras i en eller två nivåer. Komponenterna i systemet klickas ihop för enkelt och snabbt montage. Helt utan behov av verktyg.

Vi har även utvecklat ett beräkningsverktyg för att på ett enkelt sett beräkna åtgång av material.

Klicka här för att öppna vår kalkylator

Läs vår Projekterings- och montageanvisning nedan.