Covid-19

2020-11-04

Senast uppdaterad 2020-11-27

Till våra kunder, leverantörer och partners.

Europrofil följer noga situationen gällande utbrottet av Covid-19, och tar hotet och problemen på största allvar.

Vi följer de råd och instruktioner som våra myndigheter utfärdar, och tar våra förhållningsregler till smittfara och spridning av viruset på största allvar. Vi har därför beslutat sedan mitten av vecka 11 att inte besöka våra kunder och affärspartners under en tid framöver. Med det som utgångspunkt önskar vi heller inte besök på våra anläggningar med undantag av varuleveranser in och ut.

Europrofil är inställda på att göra vårt yttersta för att upprätthålla normal leveransnivå av våra varor och tjänster. För att göra det har vi i tillägg gjort som så att de som kan jobba från hemmakontor gör det och i och med det minska risken för störningar i vår operativa verksamhet.

Med vad vi har kunskap om per dags dato har vi inga kända störningar i vår leveranskedja som innefattar inleverans av varor, hos oss själva eller utleverans av varor. Det enda kända är att det kan uppstå viss försening av leveranser som passerar landsgränser.

Med förbehåll om stora ändringar av dagens situation, m.h.t. smittspridning, ev. karantänkrav eller dylikt. Detta är något vi dessvärre inte kan råda över, och ber om förståelse för detta.

Om det uppstår ändringar som kommer påverka våra kunder kommer vi snarast informera om detta.

Ronnie Speychal, VD