Typdetaljer Z 202

Saxad stomme med två skivlag på var sida.

Saxad stomme
C, C+, CSP+, CF
Ljudklass R'w
53 dB
Skivbeklädnad
2+2
Z 202
Bilden är schematisk och visar inte nödvändigtvis alla komponenter

Hörn, utvändigt/invändigt

Z 202:1
Z 202:1
 1. Hörnskydd
 2. Hörnregel
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Avstånd ≤ 600 mm

Hörn, utvändigt/invändigt

Z 202:2
Z 202:2
 1. Hörnskydd
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Infästning s 300
 4. Avstånd ≤ 300 mm

Mot golv

Z 202:3
Z 202:3
 1. Infästning s 400 mm
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Min 20 mm fog med mineralull vid betong ≤ 160 mm
 4. Betong ≥ 90 mm

Mot tak/undertak med lätt konstruktion

Z 202:4
Z 202:4
 1. 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen
 3. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 4. Slits ≥ 10 mm. Ev. undertaksprofiler slitsas
 5. Växelvis infästning s 400 mm
 6. Ljudtätning, torr fogtätning

Mot tak med tung konstruktion

Z 202:5
Z 202:5
 1. Tak, betong ≥ 160 mm
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Växelvis infästning s 400 mm

Mot innervägg med lätt konstruktion

Z 202:6
Z 202:6
 1. 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Mineralull ≥ 45 mm i två fack
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Växelvis nfästning s 400 mm
 5. Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
 6. Avstånd ≥ 25 mm, utfyllt med mineralull.

Mot vägg med tung konstruktion

Z 202:7
Z 202:7
 1. Betong ≥ 90 mm
 2. Min 20 mm fog med mineralull vid betong ≤ 160 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Växelvis infästning s 400 mm

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

Z 202:8
Z 202:8
 1. 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Värmeisolering
 3. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Växelvis infästning s 400 mm
 6. Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv.
 7. Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisolering vid yttervägg

Mot yttervägg med lätt konstruktion

Z 202:9
Z 202:9
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr
 3. Hörnregel
 4. Vid 2 x 12,5 mm gipsskiva behöver reglar inte placeras i väggens förlängning
 5. Ljudtätning, torr fogtätning
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med installationsskikt

Z 202:10
Z 202:10
 1. 1 x 12,5 mm alt 2 x 12,5 mm gipsskiva. Vid 2 x 12,5 mm gipsskiva behöver reglar inte placeras i väggens förlängning
 2. Ångspärr.
 3. Ljudtätning, torr fogtätning.
 4. Växelvis infästning s 400 mm
 5. Värmeisolering.
 6. Vindskydd, utvändig skiva

Mot pelare/balk

Z 202:11
Z 202:11
 1. Betong ≥ väggtjocklek
 2. Växelvis infästning s 400 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning

Mot/förbi pelare/balk

Z 202:12
Z 202:12
 1. Hålrum ≥ 20 mm, utfyllt med mineralull
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar. Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.