Typdetaljer E 202

Enkelstomme med två skivlag på var sida.

Enkelstomme
C, C+, CSP+, CF
Ljudklass R'w
30-52 dB
Skivbeklädnad
2+2
E 202
Bilden är schematisk och visar inte nödvändigtvis alla komponenter

Hörn, utvändigt/invändigt

E 202:1
E 202:1
 1. Hörnskydd
 2. Ev. mineralull enligt väggtyp
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk ≥
  40 dB - Torr fogtätning
 4. Infästning s 400 mm

Hörn, utvändigt/invändigt

E 202:2
E 202:2
 1. Hörnskydd
 2. Hörnregel
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Avstånd ≤ 600 mm
 5. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot golv, 30-52 dB

E 202:3A
E 202:3A
 1. Ev. mineralull enligt väggtyp
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Betong:
  ≤ ≥ 60 mm
  ≤40 dB - ≥ 100 mm
  ≤48 dB - ≥ 120 mm
  ≤52 dB - ≥ 160 mm

Mot golv, 52 dB

E 202:3B
E 202:3B
 1. Infästning s 400 mm.
 2. Ljudtätning, torr fogätning
 3. Fog ≥ 20 mm, med mineralull Inte nödvändigt vid betong ≥ 160 mm.
 4. Betong ≥ 90 mm.

Mot tak/undertak med lätt konstruktion, 30-40 dB

E 202:4A
E 202:4A
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 120 mm på vardera sida om väggen
 3. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 4. Infästning s400 mm
 5. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 6. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot tak/undertak med lätt konstruktion, 44 dB

E 202:4B
E 202:4B
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm, alt 2 x 12,5 mm gipsskiva utan slits.
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen.
 3. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm
 6. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot tak/undertak med lätt konstruktion, 48-52 dB

E 202:4C
E 202:4C
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen
 3. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm
 6. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot tak med tung konstruktion

E 202:5
E 202:5
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ 60 mm
  ≤40 dB - ≥ 100 mm
  ≤48 dB - ≥ 120 mm
  ≤52 dB - ≥ 160 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot innervägg med lätt konstruktion, 30-40 dB

E 202:6A
E 202:6A
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Infästning s 400 mm.
 5. Mineralull ≥ 45 mm i två regelfack

Mot innervägg med lätt konstruktion, 44 dB

E 202:6B
E 202:6B
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 12,5 mm gipsskiva utan slits
 2. Mineralull ≥ 45 mm i två regelfack
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm

Mot innervägg med lätt konstruktion, 48 dB

E 202:6C
E 202:6C
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 45 mm i två regelfack
 3. Mineralull enligt väggtyp
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm

Mot innervägg med lätt konstruktion, 52 dB

E 202:6D
E 202:6D
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Mineralull ≥ 95 mm.
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Infästning s 400 mm.
 5. Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv
 6. Avstånd ≥ 25 mm mellanrum utfyllt med mineralull

Mot vägg med tung konstruktion, 30-52 dB

E 202:7A
E 202:7A
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ 60 mm
  ≤ 40 dB - ≥ 100 mm
  ≤ 48 dB - ≥ 120 mm
  ≤ 52 dB - ≥ 160 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥ 40 dB - Torr fogtätning
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Infästning s 400 mm

Mot vägg med tung konstruktion, 52 dB

E 202:7B
E 202:7B
 1. Betong ≥ 90 mm
 2. Fog ≥ 20 mm, med mineralull Inte nödvändigt vid betong ≥ 160 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Infästning s 400 mm

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg, 30-40 dB

E 202:8A
E 202:8A
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥ 40 dB - Torr fogtätning
 6. Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen.
 7. Värmeisolering

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg, 44 dB

E 202:8B
E 202:8B
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 12,5 mm gipsskiva utan slits
 2. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm.
 6. Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen
 7. Värmeisolering

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg, 48-52 dB

E 202:8C
E 202:8C
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Värmeisolering.
 3. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm
 6. Slits ≥ 10 mm, gäller också skenor vid tak och golv
 7. Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen

Mot yttervägg med lätt konstruktion, 30-40 dB

E 202:9A
E 202:9A
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Värmeisolering
 3. Ångspärr
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s400 mm
 6. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥ 40 dB - Torr fogtätning
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med lätt konstruktion, 44 dB

E 202:9B
E 202:9B
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 12,5 mm gipsskiva utan slits
 2. Ångspärr
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Värmeisolering.
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med lätt konstruktion, 48 dB

E 202:9C
E 202:9C
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Ångspärr.
 3. Ljudtätnig, torr fogtätning
 4. Mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med lätt konstruktion, 52 dB

E 202:9D
E 202:9D
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr
 3. Hörnregel
 4. Vid 2 x 12,5 mm gipsskiva (a) behöver reglar inte placeras i väggens förlängning
 5. Ljudtätning, torr fogtätning
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med installationsskikt, 30-40 dB

E 202:10A
E 202:10A
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Värmeisolering
 3. Ångspärr
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥ 40 dB - Torr fogtätning
 7. Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt, 44 dB

E 202:10B
E 202:10B
 1. Min 1 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm alt 2 x 12,5 mm gipsskiva utan slits
 2. Ångspärr
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med installationsskikt, 48 dB

E 202:10C
E 202:10C
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm
 2. Ångspärr
 3. Ljudtätnig, torr fogtätning
 4. Mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning 12,5 mm
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med installationsskikt, 52 dB

E 202:10D
E 202:10D
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva med slits ≥ 10 mm. Slits gäller också skenor vid tak och golv
 2. Ångspärr
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Infästning s 400 mm
 5. Värmeisolering.
 6. Vindskydd, utvädig skiva

Mot pelare/balk

E 202:11
E 202:11
 1. Betong:
  ≤ 35 dB - ≥ väggtjocklek
  ≤ 40 dB - ≥ 120 mm / väggtjocklek
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥ 40 dB - Torr fogtätning
 4. Mineralull enligt väggtyp

Mot/förbi pelare/balk

E 202:12
E 202:12
 1. Hålrum ≥ 20 mm, i förekommande fall utfyllt med mineralull
 2. Infästning s 400 mm
 3. Mineralull enligt väggtyp
 4. Ljudtätning, torr fogtätning

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar. Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.