Typdetaljer E 200

Shaktvägg, enkelstomme med två skivlag på en sida.

Enkelstomme
C, C+, CSP+, CF
Ljudklass R'w
30-35 dB
Skivbeklädnad
2+0
E 200
Bilden är schematisk och visar inte nödvändigtvis alla komponenter

Hörn, invändigt

E 200:1
E 200:1
 1. Hörnregel
 2. Avstånd ≤ 600 mm
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp

Hörn, utvändigt

E 200:2
E 200:2
 1. Hörnskydd
 2. Avstånd ≤ 600 mm
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot golv

E 200:3
E 200:3
 1. Ev. mineralull enligt väggtyp
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
 4. Golv, betong ≥ 60 mm.

Mot tak/undertak med lätt konstruktion

E 200:4
E 200:4
 1. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen
 2. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 3. 1 x 12,5 mm gipsskiva
 4. Infästning s400 mm
 5. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
 6. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot tak med tung konstruktion

E 200:5
E 200:5
 1. Tak, betong ≥ 60 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot pelare/balk

E 200:6
E 200:6
 1. Tak, betong ≥ 60 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot/förbi pelare/balk

E 200:7
E 200:7
 1. Hålrum i förekommande fall utfyllt med mineralull
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Infästning s 400 mm

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar. Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.