Typdetaljer E 101

Enkelstomme med ett skivlag på var sida.

Enkelstomme
C, C+, CSP+, CF
Ljudklass R'w
30-40 dB
Skivbeklädnad
1+1
E 101
Bilden är schematisk och visar inte nödvändigtvis alla komponenter

Hörn, utvändigt/invändigt

E 101:1
E 101:1
 1. Hörnskydd
 2. Ev. mineralull enligt väggtyp
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Infästning s 400 mm

Hörn, utvändigt/invändigt

E 101:2
E 101:2
 1. Hörnskydd
 2. Hörnregel
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Avstånd ≤ 600 mm
 5. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot golv

E 101:3
E 101:3
 1. Ev. mineralull enligt väggtyp
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Betong:
  ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm

Mot tak/undertak med lätt konstruktion

E 101:4
E 101:4
 1. 30-35 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva
  40 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva med min 10 mm slits
 2. Mineralull ≥ 45 mm, 1200 mm på vardera sida om väggen
 3. Ångspärr vid yttertakskonstruktion
 4. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  40 dB - Torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm
 6. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot tak med tung konstruktion

E 101:5
E 101:5
 1. Betong: ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot innervägg med lätt konstruktion

E 101:6
E 101:6
 1. 30-35 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva
  40 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva med min 10 mm slits
 2. 40 dB - Mineralull ≥ 45 mm i två fack
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 5. Infästning s 400 mm

Mot vägg med tung konstruktion

E 101:7
E 101:7
 1. Betong:
  ≤35 dB - ≥ 60 mm
  40 dB - ≥ 100 mm
 2. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Infästning s 400 mm

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

E 101:8
E 101:8
 1. 30-35 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva
  40 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva med min 10 mm slits
 2. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Avstånd ≥ 10 mm av hänsyn till värmeisoleringen.
 7. Värmeisolering

Mot yttervägg med lätt konstruktion

E 101:9
E 101:9
 1. 30-35 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva
  40 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva med min 10 mm slits
 2. Ångspärr.
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätningd
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Värmeisolering.
 7. Vindskydd, utvändig skiva.

Mot yttervägg med installationsskikt

E 101:10
E 101:10
 1. 30-35 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva
  40 dB - min 1 x 12,5 mm gipsskiva med min 10 mm slits
 2. Ångspärr
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp
 5. Infästning s 400 mm
 6. Värmeisolering
 7. Vindskydd, utvändig skiva

Mot pelare/balk

E 101:11
E 101:11
 1. Betong, bredd ≥ 120 mm / väggtjocklek
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning
 4. Ev. mineralull enligt väggtyp

Mot/förbi pelare/balk

E 101:12
E 101:12
 1. Hålrum, i förekommande fall utfyllt med mineralull
 2. Infästning s 400 mm.
 3. Ev. mineralull enligt väggtyp
 4. Ev. Ljudtätning:
  30 dB - Ej nödvändigt
  35 dB - EP-duk
  ≥40 dB - Torr fogtätning

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar. Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.