Typdetaljer D 202

Dubbelstomme med två skivlag på var sida.

Dubbelstomme
C, C+, CSP+
Ljudklass R'w
60 - 65 dB
Skivbeklädnad
2+2
D 202
Bilden är schematisk och visar inte nödvändigtvis alla komponenter

Hörn, utvändigt/invändigt

D 202:1
D 202:1
 1. Hörnskydd
 2. Hörnregel
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Avstånd ≤ 300 mm

Hörn, utvändigt/invändigt

D 202:2
D 202:2
 1. Hörnskydd
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Infästning s 400 mm
 4. Avstånd ≤ 300 mm

Mot golv

D 202:3
D 202:3
 1. Mellanrum ≥ 10 mm enligt väggtyp
 2. Fog ≥ 20 mm, med mineralull Inte nödvändigt vid betong ≥ 250 mm
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ljudtätning, torr fogtätning
 5. Betong ≥ 150 mm

Mot tak/undertak med lätt konstruktion

D 202:4
D 202:4
 1. Betong ≥ 150 mm
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Mineralull ≥ 45 mm.
 5. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva

Mot tak med tung konstruktion

D 202:5
D 202:5
 1. Betong ≥ 250 mm
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Infästning s 400 mm

Mot innervägg med lätt konstruktion

D 202:6
D 202:6
 1. Anslutande vägg i minst motsvarande ljudklass
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Hörnregel

Mot innervägg med lätt konstruktion

D 202:7
D 202:7
 1. Anslutande vägg i minst motsvarande ljudklass
 2. Mineralull ≥ 2 x 70 mm
 3. Infästning s 400 mm
 4. Ljudtätning, torr fogtätning

Mot vägg med tung konstruktion

D 202:8
D 202:8
 1. Mellanvägg, betong ≥ 150 mm
 2. Ljudtätning, torr fogtätning
 3. Infästning s 400 mm
 4. Fog ≥ 20 mm, med mineralull. Inte nödvändigt vid betong ≥ 250 mm

Mot innervägg/yttervägg med påsalningsvägg

D 202:9
D 202:9
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr vid ytterväggskonstruktion
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Hörnregel
 5. Värmeisolering
 6. Avstånd ≥ 10 mm med hänsyn till värmeisoleringen

Mot yttervägg med lätt konstruktion

D 202:10
D 202:10
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr
 3. Ljudtätning, torr fogtätning
 4. Hörnregel
 5. Värmeisolering
 6. Vindskydd, utvändig skiva

Mot yttervägg med installationsskikt

D 202:11
D 202:11
 1. Min 2 x 12,5 mm gipsskiva
 2. Ångspärr
 3. Värmeisolering
 4. Vindskydd, utvändig skiva

Mot/förbi pelare/balk

D 202:12
D 202:12
 1. Hålrum ≥ 40 mm, utfyllt med mineralull
 2. Infästning s 400 mm
 3. Ljudtätning, torr fogtätning

Användandet av denna anvisning fråntar inte användaren från eget ansvar. Upplysningar och detaljer i denna anvisning förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Europrofil AB.