Visa undersidor

Under- och innertak

Vanligtvis delas tak upp i tre typer:

• Direktmonterade innertak
• Nedpendlade undertak
• Fribärande undertak.

Val av taktyp görs utifrån krav på ljudisolering, brandsäkerhet och byggnadstekniska förutsättningar. Montering sker i huvudsak med speciellt avsedda undertaksprofiler men även många profiler avsedda för innerväggar går att använda, t.ex. reglar

Bärverket bör alltid konstrueras så att skivorna kan monteras på tvärs mot profilerna de monteras på. Skall man montera flera lag gäller detta det sist monterade skivlaget. Kom också ihåg att planera arbetet så att skivornas kortkantsskarvar företrädesvis kommer att löpa vinkelrätt mot de största fönstren. Detta för att minimera risken för skuggor av släpljus. Se till att få underlaget monterat så att skivorna inte skarvas i linje med större öppningar. 

SKIVBEKLÄDNAD

Skivorna, vanligtvis gipsskivor, monteras i ett, två eller flera lag beroende på erforderlig brand- och ljudklass. Vid gipsskivor i ett lag skall tvärmontage om möjligt alltid användas. Vid flerlagstäckning skall skivorna förskjutas för att undvika generalskarvar mellan skivlagen. Detta för att uppnå högsta möjliga täthet ur brandsynpunkt. Ytttersta laget monteras på tvärs mot profilerna och med kortkantsskarvarna över densamma.  

BRAND

För att uppnå erforderligt brandskydd används vanligtvis gipsskivor i ett eller flera lag och i vissa fall också i kombination med obrännbar mineralull. Vanligtvis används 13 mm standardgipsskiva eller 15 mm brandgipsskiva.

 

Principexempel, brandpåverkan underifrån