Visa undersidor

Väggtabell CF

Laddar..

Presenterad ljudklass avser väggar med s 450 mm och s 600 mm. Maxhöjderna har beräknats utifrån en maximal utböjning om h/300 vid en horisontell linjelast om 0,5 kN/m applicerad mitt på väggen. Konstruktionernas delar förväntas samverka.

Förklaring till skivtyp:
A - 12,5 mm standardgipsskiva enligt EN 520
F - 15 mm brandgipsskiva enligt EN 520

Förändringar i skivmaterial
Förändring av en väggs uppbyggnad kan påverka dess brand- och ljudtekniska egenskaper negativt.

I de fall den inre gipsskivan i en tvålagskonstruktion byts ut mot t.ex. plywood, spånskiva, OSB eller liknande försämras ljudreduktionen med ca 1 dB om bytet görs på en väggsida och ca 3-4 dB om bytet görs på båda väggsidor.

Väggens brandtekniska egenskaper kan också påverkas negativt varför en brandkonsult bör rådfrågas.


Brandklass Ljudklass (R'w) Ljudklass (R'w+C50-3150) Väggtyp Max vägghöjd s 450 Max vägghöjd s 600 Väggtjocklek Skivtyp Typdetaljer Väggsnitt
${ wall.fireClass }
${ wall.rw } dB ${ wall.footnotes.rw }
${ wall.type }
${ wall.hMaxs450 } m ${ wall.footnotes.hmaxs450 }
${ wall.hMaxs600 } m ${ wall.footnotes.hmaxs600 }
${ wall.thickness } mm ${ wall.footnotes.wt }
${ wall.boardtype }
${ index } =