Visa undersidor

Innervägg, projekterings- & montageanvisning

I vår nya innerväggsfolder finns projekterings- och montageanvisningar för innervägg.

I denna folder finns bland annat:

  • Lättbyggnadsteknik med fokus på innerväggar
  • Ingående information om väggtyper. ex med förstärkningsstål.
  • Uppdaterade väggnycklar baserat på aktuella regler och standarder
  • Förslag på ljudförbättrande åtgärder för innerväggar
  • Tydliga och utförliga montageinstruktioner
  • Utökad höjdgran för icke bärande väggar med linjelast