Visa undersidor

Systembeskrivning Recon Z-flex

Europrofil har utvecklat ett flexibelt fasadutläktningssystem avsett för vertikalt montage av läkt. Det lämpar sig väl både för nyproduktion och renovering och medger en isolertjocklek på 50-160 mm.  Systemet består av en Z-profil ZP tillsammans med ett konsolbeslag KB. Hela konstruktionen kan enkelt nivelleras eftersom konsolbeslaget är justerbart.

Systemet bygger på att vindskyddet monteras utanför Z-profilen vilket exempelvis möjliggör en större flexibilitet vid val av isolermaterial. Utanför vindskyddet rekommenderar Europrofil att man kompletterar med en ventilerad fasadläkt VFL.

 

Ventilerad fasadläkt, VFL
Korrosivitetsklass C5
Konsolbeslag KB 30-140
Korrosivitetsklass C2
Ventilerad fasadläkt i Magnelis® för byggnation av ventilerade ytterväggar i flera skikt för att därmed minimera risken för fuktproblem i ytterväggen. Profilen ingår även i Recon Original, Recon Vflex och Recon Zflex. Beslag för användning vid vertikala laster. 

 

 

Z-profil, ZP
Korrosivitetsklass C2
Reconbult och mutter,
Korrosivitetsklass C3
Z-profil som monteras på konsolbeslag med 1 st Recon-bult & mutter Specialutvecklad bult & mutter för sammanfogning av konsolbeslag KB och z-profil ZP.

Korrosivitet

Produkter tillverkade av materialet Magnelis®, ZM 310, fungerar bra i alla miljöer utanför vindskyddet. Magnelis® fungerar, till skillnad från Aluzink, även bra där produkten ligger i direkt anslutning mot andra alkaliska material som t.ex. betong eller cementbaserade skivmaterial. Magnelis® plåt tillverkas på samma sätt som traditionell varmgalvaniserad plåt, men istället för ren zink beläggs plåten med en blandning som består av 93,5 % zink, 3,5 % aluminium och 3 % magnesium. Ytbehandlingen har en vikt av 310 g/m2 , vilket motsvarar en tjocklek av 25 μm per sida. Magnelis® har även en betydligt bättre självläkande förmåga jämfört med såväl aluzink som vanlig galvaniserad plåt.