Visa undersidor

Recon XL, projekterings- & montageanvisning

Recon XL är anpassat för isolerskikt från 150 till 300 mm tjocklek i steg om 50 mm. Systemet är lämpligt både vid nyproduktion, renovering och energieffektivisering. Förstärkta karmprofiler gör det möjligt att flytta ut dörrar och fönster i vägglivet för att bibehålla den termiska linjen i väggen.

Fördelar vid renovering och nybyggnation:

  • Utanpåliggande isolering ger möjlighet att använda tunnare utfackningsvägg och därmed skapa mer lägenhetsyta.
  • Stålets tålighet mot korrosion ger fasadstommen mycket lång livscykel. Fördelar vid renovering:
  • Systemet ger möjlighet att, från ett befintligt U-värde på 1,0, nå värden under 0,15.
  • Profilernas flänsar är förhålade för att underlätta infästning till bakomvarande konstruktion.
  • Lätt att skapa en jämn fasad, trots skador eller andra ojämnheter på befintligt underlag.
  • Kräver lite eller inget underarbete