Visa undersidor

Recon VENTILERAD FASAD,
projekterings- & montageanvisning

Recon Ventilerad fasadläkt används för att skapa vertikal och horisontal luftström bakom fasadmaterialet. Syftet är att uppfylla boverkets allmänna råd:
Fasadbeklädnader av träpanel, skivor och liknande samt skalmurar och putsade regelväggar är exempel på konstruktioner som bör utformas med kapillärbrytning och dränering mellan fasadbeklädnaden och regelkonstruktionens stomskydd, så att inträngande fukt leds ut från byggnaden. Sådana konstruktioner bör utformas så att uttorkning av inträngande fukt sker tillräckligt snabbt även vid lokal fuktpåverkan.

Egenskaper Recon ventilerad fasad:

  • Läkten tillåter hög ventilationsgrad med minimal bygghöjd.
  • Normalt kan både strö och bärläkt ersättas med en ventilerad läkt.
  • Stål skyddat med Magnelis, ger korrisonsskydd i C5 klass.
  • Horisontell eller vertikal läkt, beroende på stomme.