Visa undersidor

Montageanvisning Recon V-flex

 

Steg 1

Det finns flera modeller av konsolbeslaget KB. Valet av beslag görs utifrån vilken isolertjocklek som önskas i det aktuella skiktet. Konsolbeslagen monteras med ett maximalt s-avstånd på 1200 mm horisontellt och maximalt 600 mm vertikalt. Fästdon för infästning av konsolbeslag anpassas till aktuellt underlag och skall således dimensioneras av projektets konstruktör. 

Steg 2

Varje konsolbeslag KB (1) förses med ett kompletterings-beslag KBV (2). KBV finns i två versioner och valet av modell görs utifrån önskad totaltjocklek på isolerskiktet. Justermånen varierar beroende vilken beslagskombination som används, justermånen är dock alltid minst 50 mm. En kombination av konsolbeslaget KB 80/100 och kompletteringsbeslaget KBV 80 medger t.ex. en isolertjocklek på mellan 80 och 150 mm. KBV monteras till KB med dubbla Reconbultar och muttrar från Europrofil som är speciellt framtagna för ändamålet. Beslagen nivelleras och fixeras genom att bultarna dras åt. 

Steg 3

Isolering med önskad tjocklek monteras enligt tillverkarens anvisningar. 

Steg 4

Den ventilerade fasadläkten VFL monteras på kompletteringsbeslaget genom att den läggs i beslagets nedre spår. Fasadläkten fixeras till varje beslag i överkant med montageskruv. Vid stora vindlaster skruvas även den nedre flänsen till beslaget. 

Skarvning av VFL

Fasadläkten kan skarvas i fält eller över ett beslag. Om skarvning görs över beslag så monteras läkten på normalt vis med omlottskarv och skruvas genom hålbilden på profilen. Notera dock att eventuell skarvning av läkt alltid ska ske i samråd med leverantören av skivmaterialet. Deras anvisningar gäller alltid i första hand. Observera: Läkten skall även här monteras med skruv i både den övre och den undre ”vingen”. Vid skarvning i fält läggs profilerna omlott min 100 mm och fixeras med två st skruv i korrosionsklass C4, EG PS 4,8x19 C4, i varje knutpunkt. Skruven monteras genom de förstansade hålen i den yttre profilen och in i godset mellan hålbilden i den inre profilen.

Steg 5

Fasadbeklädnad monteras enligt tillverkarens anvisningar.

 

 

Exempel på detaljer: