Evolution

Vårt nya Evolution-sortiment är framtaget för att minimera miljöpåverkan.

  • Stålets CO2-avtryck är minskat med mer än 70% jämfört med konventionellt stål.
  • Andelen zink är minskad med 30% 
  • Profilerna är 9% lättare vilket ger en förbättrad arbetsmiljö. 
     

Reducerar CO2 i järnframställningen
CO2-reducering vid tillverkning av bluemint® stål uppnås genom minskad användning av koks och kol i processen. För produktionen av bluemint®-pure möjliggörs detta genom att en del av den använda malmen ersätts med tidigare reducerad järnsvamp, DRI (Direct-Reduced Iron). 
Detta minskar CO2-intensiteten med 70 procent på balansräkningsbasis. Reduktionsmetoden är certifierad.

Stål som byggnadsmaterial har flertalet tydliga miljöfördelar och passar perfekt in i den cirkulära ekonomin.

100 % återvinningsbart 
Stålet kan återvinnas om och om igen, med bibehållen kvalitet. 

Utmärkt för återbruk 
Stålet kan monteras, demonteras och monteras igen vilket gör det till ett resurssnålt material. 

Starkt och lätt 
Stålets stora styrka i förhållande till sin låga vikt, gör det till ett lätt material. Gynnsamt för miljön vid både transport och lyft. 
 

Beständigt och tryggt 
Stålet kräver inget eller minimalt underhåll. Det möglar inte, sväller inte, krymper inte, brinner inte, spricker inte och vrider sig inte. 

Oorganiskt 
Stålet kräver inget bekämpningsmedel mot skadedjur, avger inga gaser, kemikalier eller radon samt binder inte allergiframkallande ämnen. 

Prefabricerat 
Element och moduler tillverkas med fördel i stål. Det ger en snabb och enkel montering samt bidrar till mindre spill och en tryggare byggarbetsplats.