Visa kategorier

VB-1,5 - Vinkelbeslag 1,5

Vinkelbeslag för ytterväggskonstruktioner i stål, exempelvis fönster- och dörröppningar.

  • Material: S350GD+Z275, t=1,5

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2d Enhet
Miljöpåverkan 2,55E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,44E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,04E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,57E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
1997 VB 95-1,5 65 95 0.14 65 / - - 50 / - 50 Ja
1999 VB 140-1,5 65 140 0.2 65 / - - 50 / - 50 Ja
2000 VB 165-1,5 65 - 0.25 65 / - - 50 / - 50 Ja
3140 VB 190-1,5 64 185 0.29 64 / - - 50 / - 50 Ja
2002 VB 215-1,5 65 - 0.33 65 / - - 50 / - 50 Ja
2005 VB 245-1,5 65 245 0.37 65 / - - 50 / - 50 Ja