Visa kategorier

UW - Skena WallClick

Skena WallClick används till syll och hammarband. Den patenterade skenan har snäppfunktion varje 150 mm och är kompatibel med reglarna C, C+ och CSP+. WallClick kan med fördel användas som väggskena tillsammans med C i fribärande undertak.

  • Material: S250GD+Z140, t=0,6

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1c Enhet
Miljöpåverkan 2,57E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,51E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,05E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,60E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
10663000 UW 70/55-0,6 70 3000 2.32 54 / - - 4 / 200 4 Ja
10723000 UW 100/55-0,6 100 3000 2.71 54 / - - 4 / 120 4 Ja