Visa kategorier

UF - Förstärkningsskena

UF används tillsammans med CF i innerväggssystem för att möjliggöra en ökad vägghöjd utan att justera s-avstånd eller dimension på regel. UF används även vid byggnation av inbrottsskyddade väggar enligt SSF.

  • Standard: EN 1090-1:2009+A1:2011*
  • Material: S350GD+Z275, t=1,0

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 2b Enhet
Miljöpåverkan 2,58E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,28E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,64E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,08E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,68E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
2878 UF 45-1,0 45 - 1.21 55 / - 2000 / 7000 2 / 96 2
28783000 UF 45-1,0 45 3000 3.64 55 / - 2000 / 7000 2 / 96 2 Ja
2882 UF 70-1,0 70 - 1.41 55 / - 2000 / 7000 2 / 80 2
28823000 UF 70-1,0 70 3000 4.22 55 / - 2000 / 7000 2 / 80 2 Ja
2884 UF 95-1,0 95 - 1.6 55 / - 2000 / 7000 2 / 64 2
28843000 UF 95-1,0 95 3000 4.81 55 / - 2000 / 7000 2 / 64 2 Ja
2886 UF 100-1,0 100 - 1.6 53 / - 2000 / 7000 2 / 64 2
28863000 UF 100-1,0 100 3000 4.81 53 / - 2000 / 7000 2 / 64 2 Ja
2888 UF 120-1,0 120 - 1.71 47 / - 2000 / 7000 2 / 48 2
28883000 UF 120-1,0 120 3000 5.14 47 / - 2000 / 7000 2 / 48 2 Ja
2890 UF 145-1,0 145 - 1.91 47 / - 2000 / 7000 2 / 50 2
28903000 UF 145-1,0 145 3000 5.72 47 / - 2000 / 7000 2 / 50 2 Ja
2892 UF 150-1,0 150 - 1.94 47 / - 2000 / 7000 2 / 50 2
28923000 UF 150-1,0 150 3000 5.84 47 / - 2000 / 7000 2 / 50 2 Ja
2894 UF 200-1,0 200 - 2.33 47 / - 2000 / 7000 2 / 48 2
28943000 UF 200-1,0 200 3000 7.01 47 / - 2000 / 7000 2 / 48 2 Ja