Visa kategorier

SH ZM - Skarvprofil ZM korrosivitetsklass C5

Profiler i Magnelis (R) för horisontell skarvning av utvändig gips. Profilen skyddar skuren gipskant från inträngande väta.

  • Material: S250GD+ZM310, t=0,5

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 5c Enhet
Miljöpåverkan 2,73E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 3,02E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 8,19E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,15E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,91E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
30563000 SH 10 ZM-0,5 10 3000 1.47 50 / - - 8 / 336 8 Ja