Visa kategorier

CH ZM - Regel bred fläns ZM, C5-klass

Regel i Magnelis (R) och 0,7 mm materialtjocklek. Regeln har bredare flänsar och används tillsammans med U-profiler av Magnelis (R) i miljöer där högre krav på korrosionsklass ställs. T ex badhus, spa-anläggningar eller storkök. CH ZM lämpar sig väl att användas tillsammans med hårdare beklädnad som t ex cementbaserade skivmaterial.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S250GD+ZM310, t=0,7

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 5a Enhet
Miljöpåverkan 3,01E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 3,08E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 9,67E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,58E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 7,07E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
3295 CH 70 ZM-0,7 70 - 0.91 44 / 42 500 / 12000 2 / 160 32
3296 CH 95 ZM-0,7 95 - 1.05 42 / 44 500 / 12000 2 / 128 32