Visa kategorier

CH - Regel bred fläns, godstjocklek 0,6 mm

Regeln har bredare flänsar och tjockare gods vilket gör den väl lämpad att använda tillsammans med hårdare skivbeklädnad såsom hårdgips, fibergips och cementbaserade skivor. Regeln används tillsammans med standardskenor i 0,5 mm tjocklek.

  • Standard: EN 14195:2005
  • Material: S250GD+Z140, t=0,6

Miljöpåverkansindikatorer

EPD (A1-A3): Steel 1c Enhet
Miljöpåverkan 2,57E+03 kg CO2-ekvivalent/ton
Ozonnedbrytning 1,26E-10 kg CFC 11-ekvivalent/ton
Försurning 7,51E+00 Mol H+-ekvivalent/ton
Övergödning 2,05E+01 Mol N-ekvivalent/ton
Marknära ozon 5,60E+00 kg NMVOC-ekvivalent/ton

Miljöinformation

Produkten finns registrerad i:

Rekommenderas Totalt Rekommenderas Livscykel Rekommenderas Innehåll

A

Miljöbyggnad 3.0
3.0 Ind 13 GULD
(Publik e-bvd eller motsvarande finns)
Ind 14 GULD
(Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen över klassificeringsgränser enligt KEMI:s definition samt hormonstörande ämnen enligt EDS Cat1 och Cat2.samt LCI-emissionsvärden överskrids ej)
Miljöbyggnad 2.1/2.2
2.1/2.2 Ind 14 GULD
(Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)
Ind 15 GULD
(Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)
BREEAM SE 2017 v.1.1
v.1.1 Mat07 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
BREEAM SE 2013 v.2.0
v.2.0 Mat08 Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser.
Art.nr b L Vikt [kg/st] h1 / h2 Längd min / max Antal bnt / pall Min.best. Lager
3332 CH 70-0,6 70 - 0.77 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 160 2
33322985 CH 70-0,6 70 2985 2.29 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 160 2 Ja
33324000 CH 70-0,6 70 4000 3.07 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 160 2 Ja
3333 CH 95-0,6 95 - 0.88 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 128 2
33332985 CH 95-0,6 95 2985 2.64 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 128 2 Ja
33334000 CH 95-0,6 95 4000 3.54 42 / 43.5 1000 / 7000 4 / 128 2 Ja
3962 CH 100-0,6 100 - 0.99 52 / 48 1000 / 7000 4 / 112 2