Recon ST, projekterings- & montageanvisning

2019-02-25

Europrofil har i över 35 år bedrivit utveckling av ytterväggskonstruktioner baserat på de behov och utmaningar som framkommit genom ett nära samarbete med er som föreskriver, köper och monterar ytterväggar och fasadsystem. I denna vägledning presenteras Recon ST, ett fasadsystem avsett för skärmtegel.

Europrofils fasadkonstruktioner i stål är obrännbara, har låg egenvikt och uppvisar bra egenskaper när det gäller både flexibilitet, U-värden och bärförmåga. Flera profiltyper finns beroende på vilket skärmtegel som ska användas.

Vi hoppas att anvisningen blir ett uppskattat redskap för arkitekter och konstruktörer i arbetet med att föreskriva hållbara fasadkonstruktioner redo att möta framtidens krav. Vi hoppas också att vägledningen är en bra hjälp för dig som ska montera fasaden vad gäller detaljlösningar och information om infästning.

 

I denna folder finns bland annat:

  • Systembeskrivning och komponentöversikt av Recon
  • Monteringsinstruktioner
  • Typdetaljer och tvärsnittsdata